Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

 

Anyaországi és Kárpát-medencei modellek mintájára egy délvidéki magyar művelődési intézet létrehozását mint jogos igényt elsőként az Ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács 2001. április 28-án Zentán megtartott ötödik ülésén fogalmazta meg. A kezdeményezés a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ugyancsak 2001-ben Zentán megrendezett tisztújító értekezletén, majd 2001. novemberi vitafórumán nyert támogatást. A kezdeményezés meghallgatásra talált, s hála a Magyar Köztársaság Kormányának a 2002. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján elhelyezett alapkőletétel és a május 8-án megkezdett munkálatok után a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet székháza gyors ütemben elkészült, és 2003 májusában ünnepélyes keretek között átadásra került. Az intézet alapítója a Magyar Nemzeti Tanács.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet célja a délvidéki magyarság kultúrájának, tudományos életének, hagyományainak, anyanyelvének, identitásának megőrzése. A nemzeti közösségünket már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű kulturális szerveződésekkel (a már meglévő tudományos társaságokkal, szakmai egyesületekkel, az amatőr művészeti mozgalom egyesületeivel) és esernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol a közeljövőben nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), felvállalni ennek a munkának az irányítását, segítését az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel. Az intézet feladata egy délvidéki magyar könyv-, kép- és levéltári gyűjtemény, ún. dokumentációs központ kialakítása, valamint a Délvidéki Elektronikus Könyvtár internetes kiadványsorozatának beindítása, a Délvidéki Népzenei Archívum dokumentumainak gyarapítása és rendezése, valamint a Délvidéki Elektronikus Képtár alapjainak lerakása.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
SCG – 24400 Zenta, Posta utca 18.
Telefon: +381-24-816-790, telefax: +381-24-816-390
e-mail


Művészindex: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright © 2005-2006
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Kft.
SCG - 24400 Zenta, Posta utca 18.
Telefon: +381-24-816-790, telefax: +381-24-816-390
E-mail